ابراز امیدواری بوفون برای حضور توتی در یورو 2016

ابراز امیدواری بوفون برای حضور توتی در یورو 2016
سنگربان تیم ملی فوتبال ایتالیا به ستایش از اسطوره رم پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در فهرست آتزوری برای یورو 2016 قرار گیرد.

ابراز امیدواری بوفون برای حضور توتی در یورو 2016

سنگربان تیم ملی فوتبال ایتالیا به ستایش از اسطوره رم پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در فهرست آتزوری برای یورو 2016 قرار گیرد.
ابراز امیدواری بوفون برای حضور توتی در یورو 2016

بک لینک رنک 5

اخبار دنیای دیجیتال