اتحاد شاهد تساوی سیتی و رئال / همه چیز به بازی برگشت کشیده شد

اتحاد شاهد تساوی سیتی و رئال / همه چیز به بازی برگشت کشیده شد
دیدار رفت منچسترسیتی و رئال مادرید بدون رد و بدل شدن گلی در اتحاد به پایان رسید.

اتحاد شاهد تساوی سیتی و رئال / همه چیز به بازی برگشت کشیده شد

دیدار رفت منچسترسیتی و رئال مادرید بدون رد و بدل شدن گلی در اتحاد به پایان رسید.
اتحاد شاهد تساوی سیتی و رئال / همه چیز به بازی برگشت کشیده شد

اسکای نیوز