احمدزاده: ملوان شایستگی بهتر شدن را دارد

احمدزاده: ملوان شایستگی بهتر شدن را دارد
سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی گفت: ملوان شناسنامه بندرانزلی است و همه افراد شهر باید این تیم را در این شرایط یاری کنند و هر کس دیگر هم به جای من بود این تیم را در این شرایط تحویل می گرفت.

احمدزاده: ملوان شایستگی بهتر شدن را دارد

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی گفت: ملوان شناسنامه بندرانزلی است و همه افراد شهر باید این تیم را در این شرایط یاری کنند و هر کس دیگر هم به جای من بود این تیم را در این شرایط تحویل می گرفت.
احمدزاده: ملوان شایستگی بهتر شدن را دارد

فروش بک لینک