احمدی: انتخاب خرمشهر برای برگزاری فینال جام حذفی ابتکار خوبی بود

احمدی: انتخاب خرمشهر برای برگزاری فینال جام حذفی ابتکار خوبی بود
معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد: انتخاب خرمشهر برای برگزاری فینال جام حذفی فوتبال ابتکار خوبی بود که سازمان لیگ فوتبال ایران به خرج داد.

احمدی: انتخاب خرمشهر برای برگزاری فینال جام حذفی ابتکار خوبی بود

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد: انتخاب خرمشهر برای برگزاری فینال جام حذفی فوتبال ابتکار خوبی بود که سازمان لیگ فوتبال ایران به خرج داد.
احمدی: انتخاب خرمشهر برای برگزاری فینال جام حذفی ابتکار خوبی بود