استقبال مسئولان کمیته ملی المپیک از ملی‌پوشان تنیس روی میز / پاداش المپیکی‌ها پرداخت شد

استقبال مسئولان کمیته ملی المپیک از ملی‌پوشان تنیس روی میز / پاداش المپیکی‌ها پرداخت شد
ملی‌پوشان تیم تنیس روی میز ایران پس از کسب ٣ سهمیه ارزشمند المپیک ٢٠١٦ ریو بامداد سه‌شنبه و با استقبال رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک به کشور بازگشتند.

استقبال مسئولان کمیته ملی المپیک از ملی‌پوشان تنیس روی میز / پاداش المپیکی‌ها پرداخت شد

ملی‌پوشان تیم تنیس روی میز ایران پس از کسب ٣ سهمیه ارزشمند المپیک ٢٠١٦ ریو بامداد سه‌شنبه و با استقبال رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک به کشور بازگشتند.
استقبال مسئولان کمیته ملی المپیک از ملی‌پوشان تنیس روی میز / پاداش المپیکی‌ها پرداخت شد

خرید بک لینک

bluray movie download