استقلال خوزستان برای قهرمانی چقدر هزینه کرد

استقلال خوزستان برای قهرمانی چقدر هزینه کرد
شاگردان عبدالله ویسی با هزینه‌ای در حدود 6 میلیارد تومان توانستند بالاتر از تیم‌های چند 10 میلیاردی استقلال، پرسپولیس و … قهرمان لیگ‌برتر شوند.

استقلال خوزستان برای قهرمانی چقدر هزینه کرد

شاگردان عبدالله ویسی با هزینه‌ای در حدود 6 میلیارد تومان توانستند بالاتر از تیم‌های چند 10 میلیاردی استقلال، پرسپولیس و … قهرمان لیگ‌برتر شوند.
استقلال خوزستان برای قهرمانی چقدر هزینه کرد

خرید بک لینک