استیماچ: بزرگی نام استقلال روی بازی ما تاثیر ندارد/ داوری حداقل 12 امتیاز از ما گرفته است

استیماچ: بزرگی نام استقلال روی بازی ما تاثیر ندارد/ داوری حداقل 12 امتیاز از ما گرفته است
سرمربی تیم فوتبال سپاهان می‌گوید بزرگی استقلال روی بازی فردای آن‌ها مقابل این تیم تاثیری ندارد و می‌خواهند بهترین کیفیفت‌شان را ارائه دهند.

استیماچ: بزرگی نام استقلال روی بازی ما تاثیر ندارد/ داوری حداقل 12 امتیاز از ما گرفته است

سرمربی تیم فوتبال سپاهان می‌گوید بزرگی استقلال روی بازی فردای آن‌ها مقابل این تیم تاثیری ندارد و می‌خواهند بهترین کیفیفت‌شان را ارائه دهند.
استیماچ: بزرگی نام استقلال روی بازی ما تاثیر ندارد/ داوری حداقل 12 امتیاز از ما گرفته است

بک لینک رنک 7