استیماچ: هیچ گاه اعتمادم نسبت به بازیکنان را از دست ندادم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان می‌گوید هرگز اعتقادش به بازیکنانش را از دست نداده و آن‌ها نیز امشب پاسخ اعتقادش را دادند.

خرید غذا

ترانه