اطلاعیه باشگاه کیا در آستانه آغاز فصل تابستان

اطلاعیه باشگاه کیا در آستانه آغاز فصل تابستان
باشگاه “کیا” متعلق به مهدی مهدوی‌کیا اعلام کرد که امسال در رده‌های امید، جوانان و نوجوانان تیم‌داری نمی‌کند.

اطلاعیه باشگاه کیا در آستانه آغاز فصل تابستان

باشگاه “کیا” متعلق به مهدی مهدوی‌کیا اعلام کرد که امسال در رده‌های امید، جوانان و نوجوانان تیم‌داری نمی‌کند.
اطلاعیه باشگاه کیا در آستانه آغاز فصل تابستان

لایسنس نود 32 ورژن 8

سپهر نیوز