اعتراف غیرمستقیم پتی به تبانی فرانسه در جام جهانی 98

اعتراف غیرمستقیم پتی به تبانی فرانسه در جام جهانی 98
امانوئل پتی در اظهارنظری جنجالی که ممکن است عواقب زیادی برای فرانسه داشته باشد عنوان کرد: قهرمانی در جام جهانی 1998 با تبانی به دست آمد.

اعتراف غیرمستقیم پتی به تبانی فرانسه در جام جهانی 98

امانوئل پتی در اظهارنظری جنجالی که ممکن است عواقب زیادی برای فرانسه داشته باشد عنوان کرد: قهرمانی در جام جهانی 1998 با تبانی به دست آمد.
اعتراف غیرمستقیم پتی به تبانی فرانسه در جام جهانی 98

خرید بک لینک

دانلود سرا