امامی: از حذف صاحب بیش از همه ناراحتم/ تغییر داور فقط برای ایران نبود

امامی: از حذف صاحب بیش از همه ناراحتم/ تغییر داور فقط برای ایران نبود
رییس کمیته‌ داوران فدراسیون کشتی با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته در لیست نهایی داوران المپیکی فقط مختص به ایران نیست گفت: از حذف اردوان صاحب بیش از همه ناراحتم چرا که حضور او در المپیک باعث افتخار هر چه بیشتر کشتی ایران بود.

امامی: از حذف صاحب بیش از همه ناراحتم/ تغییر داور فقط برای ایران نبود

رییس کمیته‌ داوران فدراسیون کشتی با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته در لیست نهایی داوران المپیکی فقط مختص به ایران نیست گفت: از حذف اردوان صاحب بیش از همه ناراحتم چرا که حضور او در المپیک باعث افتخار هر چه بیشتر کشتی ایران بود.
امامی: از حذف صاحب بیش از همه ناراحتم/ تغییر داور فقط برای ایران نبود

بک لینک رنک 4

خرم خبر