انجام نخستین تمرین تیم ملی فوتبال با ١٩ بازیکن

انجام نخستین تمرین تیم ملی فوتبال با ١٩ بازیکن
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین خود را در هتل محل اقامت خود برگزار کردند.

انجام نخستین تمرین تیم ملی فوتبال با ١٩ بازیکن

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین خود را در هتل محل اقامت خود برگزار کردند.
انجام نخستین تمرین تیم ملی فوتبال با ١٩ بازیکن

گوشی موبایل