بدهی 2 میلیاردی وزارت کشور به منجیان غریق

بدهی 2 میلیاردی وزارت کشور به منجیان غریق
نایب رییس فدراسیون نجان غریق و غواصی اعلام کرد وزارت کشور مبلغی حدود 2 میلیارد تومان به منجیان غریق بدهکار است.

بدهی 2 میلیاردی وزارت کشور به منجیان غریق

نایب رییس فدراسیون نجان غریق و غواصی اعلام کرد وزارت کشور مبلغی حدود 2 میلیارد تومان به منجیان غریق بدهکار است.
بدهی 2 میلیاردی وزارت کشور به منجیان غریق

بک لینک رنک 6