بسکتبالیست ایرانی – فرانسوی در اردوی تیم ملی

بسکتبالیست ایرانی – فرانسوی در اردوی تیم ملی
یک بازیکن دو رگه با حضور در اردوی تیم ملی بسکتبال در کنار دیگر بازیکنان تمرین کرد.

بسکتبالیست ایرانی – فرانسوی در اردوی تیم ملی

یک بازیکن دو رگه با حضور در اردوی تیم ملی بسکتبال در کنار دیگر بازیکنان تمرین کرد.
بسکتبالیست ایرانی – فرانسوی در اردوی تیم ملی

فروش بک لینک

wolrd press news