بهادر عبدی: با تصمیم افتضاح داور سقوط کردیم

بهادر عبدی: با تصمیم افتضاح داور سقوط کردیم
بهادر عبدی با انتقاد از داور بازی مقابل پرسپولیس گفت: با تصمیم افتضاح داور سقوط کردیم.

بهادر عبدی: با تصمیم افتضاح داور سقوط کردیم

بهادر عبدی با انتقاد از داور بازی مقابل پرسپولیس گفت: با تصمیم افتضاح داور سقوط کردیم.
بهادر عبدی: با تصمیم افتضاح داور سقوط کردیم

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال