بیست و هشتمین قهرمانی بارسلونا در کوپا دل ری

بیست و هشتمین قهرمانی بارسلونا در کوپا دل ری
بارسلونا با برتری 2 بر صفر برابر سویا در وقت های اضافه برای بیست و هشتمین بار قهرمان جام حذفی اسپانیا شد.

بیست و هشتمین قهرمانی بارسلونا در کوپا دل ری

بارسلونا با برتری 2 بر صفر برابر سویا در وقت های اضافه برای بیست و هشتمین بار قهرمان جام حذفی اسپانیا شد.
بیست و هشتمین قهرمانی بارسلونا در کوپا دل ری

wolrd press news