تاخیر برزیل در جلب رضایت وادا

برزیل هنوز موفق به جلب رضایت آژانس جهانی ضد دوپینگ (وادا) نشده است. این در حالی است که برزیل تنها 2 روز دیگر تا پایان مهلت تعیین شده وقت دارد. در صورتی که این کشور تغییرات لازم را انجام ندهد حکم عدم اطاعت برای آن صادر می شود.

cars

دانلود فیلم خارجی