تجلیل بنیاد شهید از برانکو و پرسپولیس (عکس) ::

مسئولان بنیاد شهید قبل از نشست مطبوعاتی امروز برانکو ایوانکوویچ از وی و باشگاه پرسپولیس با اهدای تابلوی فرش تقدیر کردند.

روزنامه قانون

شبکه خانگی