تردید در حضور لیونل مسی مقابل شیلی

تردید در حضور لیونل مسی مقابل شیلی
مهاجم آرژانتینی احتمال دارد نخستین بازی‌اش در کوپا آمه ریکا برابر شیلی را از دست بدهد.

تردید در حضور لیونل مسی مقابل شیلی

مهاجم آرژانتینی احتمال دارد نخستین بازی‌اش در کوپا آمه ریکا برابر شیلی را از دست بدهد.
تردید در حضور لیونل مسی مقابل شیلی

روزنامه قانون