ترکیب فعلی والیبال را نباید با تیم جام‌جهانی ژاپن مقایسه کرد

ترکیب فعلی والیبال را نباید با تیم جام‌جهانی ژاپن مقایسه کرد
کارشناس والیبال گفت: در حال حاضر انگیزه خوبی میان بازیکنان تیم ملی وجود دارد و بنابراین نباید تیم فعلی را با تیمی که در جام‌جهانی بود، مقایسه کرد.

ترکیب فعلی والیبال را نباید با تیم جام‌جهانی ژاپن مقایسه کرد

کارشناس والیبال گفت: در حال حاضر انگیزه خوبی میان بازیکنان تیم ملی وجود دارد و بنابراین نباید تیم فعلی را با تیمی که در جام‌جهانی بود، مقایسه کرد.
ترکیب فعلی والیبال را نباید با تیم جام‌جهانی ژاپن مقایسه کرد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

خبر جدید