تست پایان اردوی آبهای آرام بانوان برگزار شد

تست پایان اردوی تیم ملی آب های آرام بانوان صبح امروز 26 اسفندماه در پایان آخرین مرحله اردوی سال 94 برگزار شد.

باشگاه خبری ورزشی

ترانه