تفنگداران ایران از رسیدن به فینال جام جهانی برزیل بازماندند

تفنگداران ایران از رسیدن به فینال جام جهانی برزیل بازماندند
مسابقات تفنگ بادی 10 متر مردان در جام جهانی برزیل برگزار شد و هر سه نماینده ایران از راهیابی به فینال این ماده بازماندند.

تفنگداران ایران از رسیدن به فینال جام جهانی برزیل بازماندند

مسابقات تفنگ بادی 10 متر مردان در جام جهانی برزیل برگزار شد و هر سه نماینده ایران از راهیابی به فینال این ماده بازماندند.
تفنگداران ایران از رسیدن به فینال جام جهانی برزیل بازماندند

بک لینک رنک 1

گوشی موبایل