حضور دو پینگ‌پنگ باز ایران در تور جهانی نیجریه

حضور دو پینگ‌پنگ باز ایران در تور جهانی نیجریه
دو ملی‌پوش تنیس‌روی‌میز ایران برای شرکت در تورجهانی نیجریه به لاگوس سفر خواهند کرد.

حضور دو پینگ‌پنگ باز ایران در تور جهانی نیجریه

دو ملی‌پوش تنیس‌روی‌میز ایران برای شرکت در تورجهانی نیجریه به لاگوس سفر خواهند کرد.
حضور دو پینگ‌پنگ باز ایران در تور جهانی نیجریه

لایسنس نود 32 ورژن 4

اسکای نیوز