حقیقی، الحبسی و رایان تنها دروازه‌بان‌های آسیایی در اروپا

علیرضا حقیقی به همراه علی الحبسی و متیو رایان سه دروازه‌بان‌ قاره آسیا هستند که در لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند.

موسیقی روز

دانلود نرم افزار