حقیقی و الحبسی تنها دروازه‌بان‌های آسیایی در اروپا

علیرضا حقیقی و علی الحبسی تنها دروازه‌بان‌های فوتبال آسیا هستند که در لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند.

خرم خبر

شهرداری