حمله تند بختیاری‌زاده به فردوسی‌پور: چرا مسئولان استان خودت را بازخواست نکردی؟

حمله تند بختیاری‌زاده به فردوسی‌پور: چرا مسئولان استان خودت را بازخواست نکردی؟
سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز گفت: فردوسی‌پور باید او را به برنامه 90 دعوت کند تا چشم در چشم مسائلی که اجازه نداد در برنامه مطرح کنم را توضیح دهم.

حمله تند بختیاری‌زاده به فردوسی‌پور: چرا مسئولان استان خودت را بازخواست نکردی؟

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز گفت: فردوسی‌پور باید او را به برنامه 90 دعوت کند تا چشم در چشم مسائلی که اجازه نداد در برنامه مطرح کنم را توضیح دهم.
حمله تند بختیاری‌زاده به فردوسی‌پور: چرا مسئولان استان خودت را بازخواست نکردی؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

دانلود سرا