خط و نشان پرتابگر دیسک لهستان برای طلای المپیک

خط و نشان پرتابگر دیسک لهستان برای طلای المپیک
مالاخوفسکی ازکشور لهستان در مرحله سوم لیگ الماس، قهرمان پرتاب دیسک شد.

خط و نشان پرتابگر دیسک لهستان برای طلای المپیک

مالاخوفسکی ازکشور لهستان در مرحله سوم لیگ الماس، قهرمان پرتاب دیسک شد.
خط و نشان پرتابگر دیسک لهستان برای طلای المپیک

گوشی موبایل