درگذشت قهرمان وزنه‌برداری آمریکا در سن 85 سالگی

درگذشت قهرمان وزنه‌برداری آمریکا در سن 85 سالگی
تومی کونو، مدال‌آور طلای وزنه‌برداری در دو دوره المپیک در سن 85 سالگی در هانولولو درگذشت.

درگذشت قهرمان وزنه‌برداری آمریکا در سن 85 سالگی

تومی کونو، مدال‌آور طلای وزنه‌برداری در دو دوره المپیک در سن 85 سالگی در هانولولو درگذشت.
درگذشت قهرمان وزنه‌برداری آمریکا در سن 85 سالگی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

car