دورخیز کیانوش رستمی برای رکوردشکنی در ریو

کیانوش رستمی و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ وزن 85 کیلوگرم ایران در مصاحبه خود با مجله فدراسیون جهانی و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ی از اهداف و آرزوهایش گفت.

خبر دانشجویی

شبکه خانگی