رافائل نادال از وزیر سابق ورزش فرانسه شکایت کرد

رافائل نادال از وزیر سابق ورزش فرانسه شکایت کرد
رافائل نادال، قهرمان 14 دوره گرند اسلم بعد از متهم شدن به دوپینگ از سوی وزیر سابق ورزش فرانسه از او شکایت کرد.

رافائل نادال از وزیر سابق ورزش فرانسه شکایت کرد

رافائل نادال، قهرمان 14 دوره گرند اسلم بعد از متهم شدن به دوپینگ از سوی وزیر سابق ورزش فرانسه از او شکایت کرد.
رافائل نادال از وزیر سابق ورزش فرانسه شکایت کرد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

اس ام اس جدید