رکابزن ملی‌پوش پس از تصادف: کرمان پیست داشت در جاده تمرین نمی‌کردم

رکابزن ملی‌پوش پس از تصادف: کرمان پیست داشت در جاده تمرین نمی‌کردم
ملی پوش دوچرخه سواری ایران پس از تصادف شدیدی که داشت گفت: اگر پیست کرمان آماده بود من مجبور نبودم در جاده تمرین کنم.

رکابزن ملی‌پوش پس از تصادف: کرمان پیست داشت در جاده تمرین نمی‌کردم

ملی پوش دوچرخه سواری ایران پس از تصادف شدیدی که داشت گفت: اگر پیست کرمان آماده بود من مجبور نبودم در جاده تمرین کنم.
رکابزن ملی‌پوش پس از تصادف: کرمان پیست داشت در جاده تمرین نمی‌کردم

بک لینک