زیدان: رونالدو می‌تواند بیش از 90 دقیقه بازی کند

زیدان: رونالدو می‌تواند بیش از 90 دقیقه بازی کند
سرمربی رئال مادرید معتقد است که مهاجم پرتغالی‌اش می‌تواند بیشتر از 90 دقیقه بازی کند.

زیدان: رونالدو می‌تواند بیش از 90 دقیقه بازی کند

سرمربی رئال مادرید معتقد است که مهاجم پرتغالی‌اش می‌تواند بیشتر از 90 دقیقه بازی کند.
زیدان: رونالدو می‌تواند بیش از 90 دقیقه بازی کند

خرید بک لینک