سرمربی تیم ملی رویینگ: گفته‌بودم نباید خیالمان راحت باشد/ ملی‌پوشان حق دارند

سرمربی تیم ملی رویینگ: گفته‌بودم نباید خیالمان راحت باشد/ ملی‌پوشان حق دارند
علی قرائت با اشاره به روند آماده سازی تیم ملی رویینگ در مسیر کسب سهمیه المپیک درباره دلایل ناکامی ملی پوشان در مسیر ریو صحبت کرد.

سرمربی تیم ملی رویینگ: گفته‌بودم نباید خیالمان راحت باشد/ ملی‌پوشان حق دارند

علی قرائت با اشاره به روند آماده سازی تیم ملی رویینگ در مسیر کسب سهمیه المپیک درباره دلایل ناکامی ملی پوشان در مسیر ریو صحبت کرد.
سرمربی تیم ملی رویینگ: گفته‌بودم نباید خیالمان راحت باشد/ ملی‌پوشان حق دارند

خرید بک لینک

bluray movie download