سمن‌های استان زنجان به سمت افزایش کیفیت بروند

سمن‌های استان زنجان به سمت افزایش کیفیت بروند
معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش و جوانان با بیان این‌که کمیت سمن‌های استان زنجان در مقایسه با جمعیت این استان، منطقی به نظر می‌رسد، گفت: سمن‌ها باید به سمت افزایش کیفیت بروند.

سمن‌های استان زنجان به سمت افزایش کیفیت بروند

معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش و جوانان با بیان این‌که کمیت سمن‌های استان زنجان در مقایسه با جمعیت این استان، منطقی به نظر می‌رسد، گفت: سمن‌ها باید به سمت افزایش کیفیت بروند.
سمن‌های استان زنجان به سمت افزایش کیفیت بروند

لایسنس نود 32 ورژن 9

bluray movie download