سوریان مقابل حریف ازبک حاضر به کشتی نشد

نماینده وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با کشتی نگرفتن مقابل حریف ازبک در مرحله شانس مجدد رقابت‌های گزینشی المپیک از این رقابت‌ها کنار رفت.

اتومبیل

خبرگذاری اصفحان