سیچلو: می‌خواهیم با نمایشی خوب انتخابی المپیک را شروع کنیم

سیچلو: می‌خواهیم با نمایشی خوب انتخابی المپیک را شروع کنیم
مربی تیم ملی والیبال ایران گفت: بعد از بازی برابر لهستان می‌خواهیم کارمان را با یک نمایش خوب برابر استرالیا آغاز کنیم.

سیچلو: می‌خواهیم با نمایشی خوب انتخابی المپیک را شروع کنیم

مربی تیم ملی والیبال ایران گفت: بعد از بازی برابر لهستان می‌خواهیم کارمان را با یک نمایش خوب برابر استرالیا آغاز کنیم.
سیچلو: می‌خواهیم با نمایشی خوب انتخابی المپیک را شروع کنیم

آهنگ جدید