شلوغ‌کاری چینی‌ها در نقل و انتقالات زمستانی اروپا

در ادامه نقل و انتقالات زمستانی سه بازیکن بزرگ دیگر راهی لیگ چین شدند. اشلی کول نیز به لیگ آمریکا رفت.

اخبار دنیای دیجیتال