شیطنت اماراتی‌ها پیش از ورود تیم‌های النصر و العین به ایران

شیطنت اماراتی‌ها پیش از ورود تیم‌های النصر و العین به ایران
مسوولان فدراسیون فوتبال امارات پیش از حضور 2 کاروان تیم‌های العین و النصر در ایران، اظهارات تحریک آمیزی را مطرح کرده و بار دیگر به دنبال ناامن جلوه دادن ایران هستند.

شیطنت اماراتی‌ها پیش از ورود تیم‌های النصر و العین به ایران

مسوولان فدراسیون فوتبال امارات پیش از حضور 2 کاروان تیم‌های العین و النصر در ایران، اظهارات تحریک آمیزی را مطرح کرده و بار دیگر به دنبال ناامن جلوه دادن ایران هستند.
شیطنت اماراتی‌ها پیش از ورود تیم‌های النصر و العین به ایران

car