طفره مظلومی از مصاحبه در تمرین آرام استقلال

طفره مظلومی از مصاحبه در تمرین آرام استقلال
دومین تمرین استقلالی‌ها که ورود اصحاب رسانه در آن آزاد بود، آرام‌تر از چیزی که تصور می‌شد به پایان رسید.

طفره مظلومی از مصاحبه در تمرین آرام استقلال

دومین تمرین استقلالی‌ها که ورود اصحاب رسانه در آن آزاد بود، آرام‌تر از چیزی که تصور می‌شد به پایان رسید.
طفره مظلومی از مصاحبه در تمرین آرام استقلال

خرید بک لینک