عارف: قبل از انقلاب بازی‌های بهزادی را تماشا می‌کردم

محمدرضا عارف می‌گوید از طرفداران همایون بهزادی در سال‌های قبل از انقلاب بوده و از در گذشت او ناراحت شده است.

عکس

پرشین موزیک