علیرضا حقیقی: کاری به حرف و حدیث ها ندارم/ یک بازی تدارکاتی برای تیم ملی کافی نیست

علیرضا حقیقی: کاری به حرف و حدیث ها ندارم/ یک بازی تدارکاتی برای تیم ملی کافی نیست
علیرضا حقیقی نایب قهرمانی تیمش در جام حذفی پرتغال را ارزشمند دانست. او همچنین امیدوار است امکانات مورد نظر کی روش برای صعود تیم ملی به جام جهانی فراهم شود.

علیرضا حقیقی: کاری به حرف و حدیث ها ندارم/ یک بازی تدارکاتی برای تیم ملی کافی نیست

علیرضا حقیقی نایب قهرمانی تیمش در جام حذفی پرتغال را ارزشمند دانست. او همچنین امیدوار است امکانات مورد نظر کی روش برای صعود تیم ملی به جام جهانی فراهم شود.
علیرضا حقیقی: کاری به حرف و حدیث ها ندارم/ یک بازی تدارکاتی برای تیم ملی کافی نیست

فانتزی