فرهادی‌زاد: ورزش قهرمانی در کنار ورزش همگانی برای بیماران خاص لازم است

دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خبر از برگزاری مسابقات ورزشکاران تالاسمی ماژور و دیابت نوع 1 داد.

اتوبیوگرافی