مارسلینیو: داوری به سود میزبان بود/ دوست ندارم مثل کلوپ باشم

مارسلینیو: داوری به سود میزبان بود/ دوست ندارم مثل کلوپ باشم
سرمربی ویارئال به انتقاد از عملکرد داور مجارستانی پرداخت و همچنین به انتقاد از رفتارهای کلوپ در کنار زمین پرداخت.

مارسلینیو: داوری به سود میزبان بود/ دوست ندارم مثل کلوپ باشم

سرمربی ویارئال به انتقاد از عملکرد داور مجارستانی پرداخت و همچنین به انتقاد از رفتارهای کلوپ در کنار زمین پرداخت.
مارسلینیو: داوری به سود میزبان بود/ دوست ندارم مثل کلوپ باشم

خرید بک لینک

ganool review