مجارستان مانع صعود سابریست‌های ایران به فینال رقابت‌های جهانی شد

مجارستان مانع صعود سابریست‌های ایران به فینال رقابت‌های جهانی شد
تیم ملی اسلحه سابر ایران از صعود به فینال رقابت‌های جهانی باز ماند.

مجارستان مانع صعود سابریست‌های ایران به فینال رقابت‌های جهانی شد

تیم ملی اسلحه سابر ایران از صعود به فینال رقابت‌های جهانی باز ماند.
مجارستان مانع صعود سابریست‌های ایران به فینال رقابت‌های جهانی شد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

سپهر نیوز