محرومیت تماشاگران گرگانی‌ و جریمه بازیکن خارجی اراک

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال بازیکن خارجی شهرداری اراک را جریمه و تماشاگران گرگانی را تا پایان لیگ محروم کرد.

پرس نیوز

مجله اینترنتی