محصص: نبود بازیکنان بزرگ خارجی ایراد لیگ ماست/ مربیان باید در کلاس بازآموزی شرکت کنند

محصص: نبود بازیکنان بزرگ خارجی ایراد لیگ ماست/ مربیان باید در کلاس بازآموزی شرکت کنند
کارشناس فو‌تبا‌ل ایران می‌گوید که در لیگ پانزدهم شاهد برگزاری لیگی پربار بودیم که نسبت به گذشته رشد چشم‌گیری داشته است اما او بزرگترین ایراد لیگ فوتبال ایران را نبود بازیکنان خوب و بزرگ خارجی در آن می‌داند.

محصص: نبود بازیکنان بزرگ خارجی ایراد لیگ ماست/ مربیان باید در کلاس بازآموزی شرکت کنند

کارشناس فو‌تبا‌ل ایران می‌گوید که در لیگ پانزدهم شاهد برگزاری لیگی پربار بودیم که نسبت به گذشته رشد چشم‌گیری داشته است اما او بزرگترین ایراد لیگ فوتبال ایران را نبود بازیکنان خوب و بزرگ خارجی در آن می‌داند.
محصص: نبود بازیکنان بزرگ خارجی ایراد لیگ ماست/ مربیان باید در کلاس بازآموزی شرکت کنند

بازی