مدافع مورد علاقه مورینیو به منچسترسیتی پیوست

مدافع مورد علاقه مورینیو به منچسترسیتی پیوست

مدافع مورد علاقه مورینیو به منچسترسیتی پیوست

مدافع مورد علاقه مورینیو به منچسترسیتی پیوست