مدال برنز میرحسینی در روز نخست قهرمانی تکواندوی آسیا

مدال برنز میرحسینی در روز نخست قهرمانی تکواندوی آسیا
تکواندوکاران ایران در بخش مبارزه به یک مدال برنز توسط ملیکا میرحسینی دست یافتند.

مدال برنز میرحسینی در روز نخست قهرمانی تکواندوی آسیا

تکواندوکاران ایران در بخش مبارزه به یک مدال برنز توسط ملیکا میرحسینی دست یافتند.
مدال برنز میرحسینی در روز نخست قهرمانی تکواندوی آسیا

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ