مراسم تجلیل از مدال آوران و قهرمانان قایقرانی استان تهران برگزار شد

مراسم تجلیل از مدال آوران و قهرمانان آسیایی و کشوری ورزش قایقرانی سال 94 استان تهران، برگزار شد.

روزنامه قانون

فستیوال فیلم