مظلومی: همان کسی هستم که 4 داربی متوالی را برد / به دنبال ایجاد کارنامه در داربی نبودم

مظلومی: همان کسی هستم که 4 داربی متوالی را برد / به دنبال ایجاد کارنامه در داربی نبودم
سرمربی استقلال می‌گوید که او چهار داربی متوالی را پیروز شده و نمی‌داند چطور عده‌ای حرف از مربی خارجی می‌زنند.

مظلومی: همان کسی هستم که 4 داربی متوالی را برد / به دنبال ایجاد کارنامه در داربی نبودم

سرمربی استقلال می‌گوید که او چهار داربی متوالی را پیروز شده و نمی‌داند چطور عده‌ای حرف از مربی خارجی می‌زنند.
مظلومی: همان کسی هستم که 4 داربی متوالی را برد / به دنبال ایجاد کارنامه در داربی نبودم

بک لینک رنک 6

دانلود موزیک